Menu

02156743097-09358762608-09355611120

info@tehrandekor.com

فنگ شوی در آشپزخانه

صفحه اصلیمقالاتفنگ شوی در آشپزخانه
صفحه اصلیمقالاتفنگ شوی در آشپزخانه

فنگ شوی در آشپزخانه

فنگ شویی در پی آن است که اطمینان دهد این انرژی کیفیتی تأثیر گذار در زندگی ما داشته و می توان حرکت آن انرژی را در مسیر سالمی به حرکت درآورده و در جهت رسیدن به خواسته ها و نیازهای زندگی مان از آنها بهره برد.

فنگ شویی به ما کمک می کند تا با یک طراحی ساده و شرقی به آن زندگی ساده و آرام برسیم. اولین مسئله این است که اطمینان پیدا کنیم تا « انرژی نا مرئی » یا « چی» که در ابتدا از آن صحبت کردیم بتواند آزادانه و به راحتی و بدون هیچ گونه مانعی در خانه جریان پیدا کند چرا که هر مانعی در برابر حرکت این انرژی در واقع مانعی در میان ما و زندگی راحت خواهد بود.

با دور ریختن اشیاء و وسایل اضافی برای حرکت انرژی فضا ایجاد می کنید و امکان جذب انرژی های جدید را به سمت خودمان بیشتر فراهم می کنید. مخصوصاً آن انرژی هایی که آنها را بیشتر دوست دارید و یا فکر می کنید در دادن آرامش به شما موثر خواهند بود.

در فنگ شویی از پنج عنصر سنتی طالع بینی یعنی آتش، خاک، فلز، آب، چوب استفاده فروانی می شود و تمام اشیاء و پدیده های جهان با یک یا چند عدد از این عناصر پنج گانه مرتبط ناخته می شوند. بر اساس ستاره شناسی چینی نمودار هر انسان مادی همه یا اکثر این عناصر است.

بخش عمده فنگ شویی به روابط بین نیروهای طبیعت که به وسیله پنج عنصر یا ووشینگ نشان داده شده استوار است. در سنت چینی ها از پنج عنصر نام برده شده است: چوب، آتش، خاک، فلز، آب.

 
 

  • فنگ شوی در آشپزخانه-image-3
Rate this item
(5 votes)