Menu

02156743097-09358762608-09355611120

info@tehrandekor.com

چوب چگونه تهیه میشود

صفحه اصلیمقالاتچوب چگونه تهیه میشود
صفحه اصلیمقالاتچوب چگونه تهیه میشود
 
چوب چگونه تهیه می شود؟

کابینت آشپزخانه - چوبهایی مانند راش، ملچ، چنار، گردو، توت و … از جنگلهای داخلی تهیه می گردند ولی چوب روسی از کشور روسیه که در شمال کشور ایران قرار دارد تهیه می گردد. چوب روسی از درخت کاج بوده که در جنگلهای روسیه بریده می شود و بعد به کارخانه برده شده و به ابعاد مختلفی برش داده می شود و به صورت پالت بسته بندی می گردد و به کشورهای مختلف صادر می شود. موقع قطع درختان در روسیه از اردیبهشت ماه شروع می شود و تا شهریور ادامه دارد و این بدان علت است که در مابقی سال جنگلهای روسیه یخبندان است و افراد قادر به کار کردن در جنگلها نیستند.

 

Rate this item
(22 votes)