Menu

02156743097-09358762608-09355611120

info@tehrandekor.com

تاریخچه کابینت آشپزخانه قسمت دوم

صفحه اصلیمقالاتتاریخچه کابینت آشپزخانه قسمت دوم
صفحه اصلیمقالاتتاریخچه کابینت آشپزخانه قسمت دوم
 
قبل از WW-I طراحی کابینت آشپزخانه معمولی قبل از جنگ جهانی استفاده بیپیرایه جداول کار و شربت خانه برای ذخیره سازی خشک است. ظروف در داخل آشپزخانه، هر چند در خانه های بزرگتر ظروف معمولا بیشتر در اتاق ناهار خوری و یا ابدار خانه ذخیره شده بودند استفاده شد. غذاهای فاسد شدنی مانند شیر، گوشت و سبزیجات روزانه خریداری شد.

 

Rate this item
(18 votes)