Menu

02156743097-09358762608-09355611120

info@tehrandekor.com

اجزاء کابینت

صفحه اصلیمقالاتاجزاء کابینت
صفحه اصلیمقالاتاجزاء کابینت
 
 کابینت عموما شامل اجزاء زیر است:
کابینت آشپزخانه زمینی: که بوسیله پایه ها روی زمین قرار میگیرد و یا بدون پایه بر روی دیوار نصب میگردد.(اخیرا این مدل مرسوم است)
کابینت هوایی: که با فاصله استاندارد و یا غیر استاندارد از زمین ، بر روی دیوار آشپزخانه نصب میگردد.
کابینت ایستاده یا کمدی: که از نظر قرارگیری روی زمین مانند کابینت زمینی است . از نظر ارتفاع ،هم ارتفاع با کابینت هوایی و موازات سقف کابینت هوایی قرار میگیرد.
صفحه کابینت: صفحه ای ضخیم (32،48،64) میلیمتری به عرض معمول 60 سانتی متر و به طول مورد نیاز، روکش مقاوم در برابر حرارت و ضربه و خط و خش که بر روی کابینت زمینی قرار میگیرد و به آن از زیر پیچ میشود.
تاج: قطعه پروفیل تزیینی است که بر روی سقف کابینت قرار میگیرد و بصورت پروفیل با طول 280 و یا 360 سانتی متر عرضه میشود.
زیرچراغی یا باند نور: قطعه پروفیل تزیینی است که در زیر کابینت هوایی نصب شده و باعث زیبایی کار و پنهان شدن منبع نور میشود.
پاخور یا پاسنگی: قطعه MDF تزیینی است که در زیر کابینت زمینی نصب شده و باعث پنهان شدن پایه های کابینت زمینی میشود. پاخور میتولند ثابت یا متحرک باشد.

 

Rate this item
(13 votes)