Menu

02156743097-09358762608-09355611120

info@tehrandekor.com

آشنایی با تأثیر رنگ در چیدمان

صفحه اصلیمقالاتآشنایی با تأثیر رنگ در چیدمان
صفحه اصلیمقالاتآشنایی با تأثیر رنگ در چیدمان
 
آشنایی با تأثیر رنگ در چیدمان
 
الگوي تک رنگ: در این الگو می توان از یک رنگ براي چیدمان محیط بهره برد.
* شیوه کنتراست: در این روش با استفاده از دو رنگ متضاد نظیر آبی و نارنجی می توان فضایی دلخواه ایجاد کرد.
* الگوي مشابه: در این روش اگر رنگ زرد را انتخاب می کنید، می توانید براي تکمیل از رنگهاي نارنجی بهره بگیرید.

 

Rate this item
(10 votes)