Menu

02156743097-09358762608-09355611120

info@tehrandekor.com

ایمنی کابینت ها

صفحه اصلیمقالاتایمنی کابینت ها
صفحه اصلیمقالاتایمنی کابینت ها
 
ایمنی کابینت ها

لبه های درها بهتر است کمی گرد و فاقد قسمتهای نوک تیز و برنده باشد . کابینت باید به خوبی به دیوار نصب شده باشد ( با استفاده از رول پلاک و پیچ )، مواد شوینده و شیمیایی را نباید در قسمت پایینی کابینت قرا ر داد . در غیر این صورت احتمال این که کودکان بتوانند به راحتی به آن ها دسترسی پیدا کنند وجود دارد. در مناطقی که احتمال بروز زلزله وجود دارد ، بهتر است وسایل سنگین در قسمت های پایینی چیده شود و وسایل سبک تر در قسمت های بالایی ، کودکان علاقه زیادی به باز کردن درها و کشوی کابینت دارند که ممکن است خطراتی را برای شان به همراه داشته باشد . به همین خاطر باید از قفلهای ایمنی کودک استفاده کرد.
 
 

 

 

Rate this item
(12 votes)

related projects