Menu

02156743097-09358762608-09355611120

info@tehrandekor.com

درباره کابینت آشپزخانه

صفحه اصلیمقالاتدرباره کابینت آشپزخانه
صفحه اصلیمقالاتدرباره کابینت آشپزخانه

کابینت سازه ای است برای سهولت و سرعت بخشیدن به امور زندگی که بخشی از آن مربوط آشپزی است و در عین حال محیطی زیبا و آرامش بخش که نه تنها فقط به فضای آشپزخانه بلکه با توجه به آمار بالای وجود آشپزخانه های اپن کمک شایانی به منظره حال و پذیرایی و دید میهمان دارد و در اصل میتوان گفت فقط جزو حریم های دید میزبان نیست بلکه جزو حریم دید میهمان هم به حساب می آید از این رو نیاز به توجه بیشتری در زیبایی و طراحی آن میبایست لحاظ کرد

 

 


 

 

 

Rate this item
(11 votes)

related projects